กิจกรรมวันไหว้ครูนักเรียนชั้นประถมศึกษา

..ด้วยความรักและห่วง
ห่วงใยดังลูกแท้แท้
เฝ้าอบรมดูแลด้วยใจ
ไม่ได้หวังเงินทอง
ไม่ต้องการสิ่งไหน
ครูหวังเพียงให้เจ้า
ได้มีความรู้
จะเป็นเหมือนสะพาน
ให้เจ้าข้ามสู่จุดหมาย
นี่คือความตั้งใจของครู
โลกใบนี้กว้างใหญ่
มากมายที่เจ้าต้องรู้
เจ้าจงเรียนรู้เพื่อวันต่อไ
จงตั้งใจ ให้เป็นคนเก่งคนดี
เจ้าไปได้ดี โชคดีครูก็สุขใจ
แต่อย่าเอา ความรู้
ไปคตโกงใคร
จงใช้ชีวิตบนความดีงาม….

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวิถีธรรมได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ได้รับเกียรติ ผศ.นันทิยา ผิวงาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในพิธี และนายนฤทธิ์ คำธิศรี ประธานคณะกรรมการโรงเรียนวิถีธรรมฯ เป็นเกียติร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมคณะคุณครู นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนวิถีธรรมฯ ค่ะ