ครูระดับประถม

คุณครูระดับประถม

คุณครูศริญตา ศรีชาติ

ครูแอ๋ว

Teacher

Ms. Celsie Taroja Avila

T. Celsie

คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1

ห้องดินเหนียว

คุณครูพิมพ์พร ภิญโญ

ครูบี้

คุณครูอสอฤดี ผดุงกิจ

ครูอ้อม

คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1

ห้องดินร่วน

คุณครูสุดารัตน์ สมบัติ

ครูเค็ม

Aon

คุณครูพิมุข อิทรสูต

ครูอ้น

66562

คุณครูภรภัทร วงศ์กาฬสินธุ์

ครูอ๊อฟ

คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ 2

Pam

คุณครูนิสา วงศ์ใหญ่

ครูแพม

S 17170455

คุณครูชนาภรณ์ ผาด่านแก้ว

ครูมิ้นท์

คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ 3

Tum

คุณครูนิภาพร เขจรโมทย์

ครูตุ้ม

Ai

คุณครูปริญธัช  ก้อนกั้น

ครูอ้าย

คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ 4

ครูแจ๋ว

คุณครูจริญา เชื้อคำเพ็ง

ครูแจ๋ว

Yai

คุณครูดิสพงษ์ อัมภาผล

ครูใหญ่

คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ 5

Mos

คุณครูนิวัฒน์ สิงห์โต

ครูมอส

Pim

คุณครูสัญพิชา โพธิดอกไม้

ครูพริม

คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ 6

แซม_1

คุณครูสัญญา สุวรรณสาร

ครูแซม

มามิ

คุณครูอนัญพร แสงสิริวิชโย

ครูมามิ