กีฬาสานสัมพันธ์ครอบครัว พ่อ แม่ ลูก

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ทางโรงเรียนวิถีธรรม แห่ง ม.ราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรม “กีฬาสานสัมพันธ์ครอบครัว พ่อ แม่ ลูก” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้