๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”

ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔๖ พรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน                                                                        โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร