ขอเชิญร่วมงาน “After School” ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญร่วมงาน "After School " ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566  ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 - 17.00 น.   ณ บริเวณหน้าเสาธง (ประถม)
พบกับการแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน สินค้าจากนักเรียน การแสดงจากชมรมดนตรีนาฏศิลป์