สำนักงาน

งานบริหารทั่วไป

สำนักงานโรงเรียนวิถีธรรมฯ

ครูแอ๋วเล็ก

จีระพรรณ สอนวงค์ษา (ครูแอ๋ว)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ครูอ้อย

จิตราพร พานาดา (ครูอ้อย)

นักวิชาการศึกษา

พรทิพย์ โสนันทะ (ครูเปิ้ล)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ปวีณา จันทร์เหลือง (ครูนุ๊กนิก)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

แม่บ้าน

สำนักงานโรงเรียนวิถีธรรมฯ

วาสนา พรหมหากุล (ป้าขอด)

แม่บ้าน

พี่ปุ๊

กุสุมา โคตรวิชา (ป้าปุ๊)

แม่บ้าน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

อุลัยวรรณ งอนราช (ป้าตอง)

แม่บ้าน

ฝ่ายอาคารสถานที่

สำนักงานโรงเรียนวิถีธรรมฯ

ลุงนัด

วินัส โคตรวิชัย (ลุงนัส)

การันต์ อินธิแสน (ลุงรันต์)