โรงเรียนเทศบาลบ้านแฮดเข้าศึกษาดูงาน

16 มีนาคม 2560 คณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านแฮด ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อ่านเพิ่มเติม “โรงเรียนเทศบาลบ้านแฮดเข้าศึกษาดูงาน”

“ตามรอยพระราชา รัชกาลที่ 9” ของอนุบาลชั้นปีที่ 2

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 จากการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเรื่อง “ตามรอยพระราชา” ของอนุบาลชั้นปีที่ 2 เด็กๆ ให้ความสนใจในโครงการ 3 ดำมหัศจรรย์ คุณครูและเด็กๆจึงได้ออกไปเรียนรู้นอกสถานที่ร่วมกันที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เด็กๆตื่นเต้น ดีใจ ที่ได้พบเจอสัตว์ ต่างๆมากมาย และสามารถระบุบออกได้ว่า หมูดำ ไก่ดำ และวัวดำ เป็นอาชีพพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ 9 อ่านเพิ่มเติม ““ตามรอยพระราชา รัชกาลที่ 9” ของอนุบาลชั้นปีที่ 2”

กิจกรรมฟังบรรยายธรรม ณ วัดป่าหนองไผ่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ปกครองร่วมกันทำบุญตักบาตร ฟังบรรยายธรรม จาก พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม ณ วัดป่าหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2560 อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมฟังบรรยายธรรม ณ วัดป่าหนองไผ่”

กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ทางโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัด “กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่” สำหรับผู้ปกครองที่จะนำบุตรธิดาเข้ามาศึกษาในโรงเรียนวิถีธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่”

🌱🐇 ภาคสนาม ศึกษาธรรมชาติ พืชและสัตว์ ป.๑

๖ มกราคม ๒๕๖๐ ครูประจำวิชาธรรมชาติศึกษา ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ออกภาคสนาม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน เพื่อเดินสำรวจธรรมชาติสัตว์ต่างๆ เด็กๆ ได้เรียนรู้นอกสถานที่เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตย่างมีความสุข อ่านเพิ่มเติม “🌱🐇 ภาคสนาม ศึกษาธรรมชาติ พืชและสัตว์ ป.๑”

🌱🐇 ภาคสนาม ศึกษาธรรมชาติ พืชและสัตว์ ป.2

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ครูประจำวิชาธรรมชาติศึกษา ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาธรรมชาติ พืชและสัตว์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร อ่านเพิ่มเติม “🌱🐇 ภาคสนาม ศึกษาธรรมชาติ พืชและสัตว์ ป.2”

🌾 นวดข้าว พี่ๆ ประถม

9 ธันวาคม 2559 คุณครูและนักเรียนระดับประถมทุกชั้นปี ร่วมกันนวดข้าวอย่างสนุกสนาน และได้เรียนรู้กระบวนการนวดข้าว อ่านเพิ่มเติม “🌾 นวดข้าว พี่ๆ ประถม”

“พิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย”

๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๑๕ น. ด้วยโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ณ หน้าอาคารเรียน โรงเรียนวิถีธรรมฯ ฝ่ายประถมศึกษา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองได้ร่วมกันกล่าวคำถวายความอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ร้องเพลง “พระราชาผู้ทรงธรรม” และ “เพลงต้นไม้ของพ่อ” และกิจกรรมพ่อลูกปลูกต้นไม้ร่วมกัน อ่านเพิ่มเติม ““พิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย””

🔥 อัคคีภัย

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นักศึกษาสาขาสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏสกลนคร ให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมทุกชั้นปี

อ่านเพิ่มเติม “🔥 อัคคีภัย”