กิจกรรมปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ อนุบาล ๑

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ได้นำสิ่งที่เรียนมาตลอดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ แสดงปิดภาค เรื่อง “กระต่าย” โดยมีกิจกรรมการแสดงเต้นประกอบเพลง

“เด็กดีกระต่าย” และกิจกรรมการลงสีปูนปลาสเตอร์กับคุณพ่อคุณแม่ อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ อนุบาล ๑”

อบรมครูปฐมวัย หัวข้อ การพัฒนาทักษะสมอง EF

26 มีนาคม 2560 ได้รับเกียรติจาก ครูก้า – อาจารย์กรองทอง บุญประคอง โรงเรียนจิตตเมตต์ และครูแอน โรงเรียนจิตตเมตต์ บรรยายเรื่อง “การพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Functions)” เพื่อพัฒนาในกิจกรรมการเรียนการสอน

อ่านเพิ่มเติม “อบรมครูปฐมวัย หัวข้อ การพัฒนาทักษะสมอง EF”

โรงเรียนเทศบาลบ้านแฮดเข้าศึกษาดูงาน

16 มีนาคม 2560 คณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านแฮด ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อ่านเพิ่มเติม “โรงเรียนเทศบาลบ้านแฮดเข้าศึกษาดูงาน”

“ตามรอยพระราชา รัชกาลที่ 9” ของอนุบาลชั้นปีที่ 2

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 จากการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเรื่อง “ตามรอยพระราชา” ของอนุบาลชั้นปีที่ 2 เด็กๆ ให้ความสนใจในโครงการ 3 ดำมหัศจรรย์ คุณครูและเด็กๆจึงได้ออกไปเรียนรู้นอกสถานที่ร่วมกันที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เด็กๆตื่นเต้น ดีใจ ที่ได้พบเจอสัตว์ ต่างๆมากมาย และสามารถระบุบออกได้ว่า หมูดำ ไก่ดำ และวัวดำ เป็นอาชีพพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ 9 อ่านเพิ่มเติม ““ตามรอยพระราชา รัชกาลที่ 9” ของอนุบาลชั้นปีที่ 2”

กิจกรรมฟังบรรยายธรรม ณ วัดป่าหนองไผ่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ปกครองร่วมกันทำบุญตักบาตร ฟังบรรยายธรรม จาก พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม ณ วัดป่าหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2560 อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมฟังบรรยายธรรม ณ วัดป่าหนองไผ่”

กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ทางโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัด “กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่” สำหรับผู้ปกครองที่จะนำบุตรธิดาเข้ามาศึกษาในโรงเรียนวิถีธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่”

🌱🐇 ภาคสนาม ศึกษาธรรมชาติ พืชและสัตว์ ป.๑

๖ มกราคม ๒๕๖๐ ครูประจำวิชาธรรมชาติศึกษา ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ออกภาคสนาม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน เพื่อเดินสำรวจธรรมชาติสัตว์ต่างๆ เด็กๆ ได้เรียนรู้นอกสถานที่เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตย่างมีความสุข อ่านเพิ่มเติม “🌱🐇 ภาคสนาม ศึกษาธรรมชาติ พืชและสัตว์ ป.๑”

🌱🐇 ภาคสนาม ศึกษาธรรมชาติ พืชและสัตว์ ป.2

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ครูประจำวิชาธรรมชาติศึกษา ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาธรรมชาติ พืชและสัตว์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร อ่านเพิ่มเติม “🌱🐇 ภาคสนาม ศึกษาธรรมชาติ พืชและสัตว์ ป.2”