ภาพกิจกรรม

กิจกรรมปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ อนุบาล ๑

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ได้นำสิ่งที่เรียนมาตลอดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ แสดงปิดภาค เรื่อง “กระต่าย” โดยมีกิจกรรมการแสดงเต้นประกอบเพลง

“เด็กดีกระต่าย” และกิจกรรมการลงสีปูนปลาสเตอร์กับคุณพ่อคุณแม่ อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ อนุบาล ๑”

อบรมครูปฐมวัย หัวข้อ การพัฒนาทักษะสมอง EF

26 มีนาคม 2560 ได้รับเกียรติจาก ครูก้า – อาจารย์กรองทอง บุญประคอง โรงเรียนจิตตเมตต์ และครูแอน โรงเรียนจิตตเมตต์ บรรยายเรื่อง “การพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Functions)” เพื่อพัฒนาในกิจกรรมการเรียนการสอน

อ่านเพิ่มเติม “อบรมครูปฐมวัย หัวข้อ การพัฒนาทักษะสมอง EF”

โรงเรียนเทศบาลบ้านแฮดเข้าศึกษาดูงาน

16 มีนาคม 2560 คณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านแฮด ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อ่านเพิ่มเติม “โรงเรียนเทศบาลบ้านแฮดเข้าศึกษาดูงาน”

“ตามรอยพระราชา รัชกาลที่ 9” ของอนุบาลชั้นปีที่ 2

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 จากการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเรื่อง “ตามรอยพระราชา” ของอนุบาลชั้นปีที่ 2 เด็กๆ ให้ความสนใจในโครงการ 3 ดำมหัศจรรย์ คุณครูและเด็กๆจึงได้ออกไปเรียนรู้นอกสถานที่ร่วมกันที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เด็กๆตื่นเต้น ดีใจ ที่ได้พบเจอสัตว์ ต่างๆมากมาย และสามารถระบุบออกได้ว่า หมูดำ ไก่ดำ และวัวดำ เป็นอาชีพพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ 9 อ่านเพิ่มเติม ““ตามรอยพระราชา รัชกาลที่ 9” ของอนุบาลชั้นปีที่ 2”

อ่านเพิ่มเติม

หัวหน้าหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงาน

นางยุพิน ศรีชาติ
รักษาการครูใหญ่โรงเรียนวิถีธรรม