ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมระดับอนุบาล

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมระดับประถม

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันพ่อ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันพ่อ ให้คุณพ่อคุณแม่และลูกได้ทำกิจกรรมร่วมกันสำหรับแต่ละชั้น อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมวันพ่อ”

นางศริญตา ศรีชาติ

นางศริญตา ศรีชาติ

รักษาการครูใหญ่โรงเรียนวิถีธรรมแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง