ภาพกิจกรรม

อบรมครูปฐมวัย หัวข้อ การพัฒนาทักษะสมอง EF

26 มีนาคม 2560 ได้รับเกียรติจาก ครูก้า – อาจารย์กรองทอง บุญประคอง โรงเรียนจิตตเมตต์ และครูแอน โรงเรียนจิตตเมตต์ บรรยายเรื่อง “การพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Functions)” เพื่อพัฒนาในกิจกรรมการเรียนการสอน

อ่านเพิ่มเติม “อบรมครูปฐมวัย หัวข้อ การพัฒนาทักษะสมอง EF”

โรงเรียนเทศบาลบ้านแฮดเข้าศึกษาดูงาน

16 มีนาคม 2560 คณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านแฮด ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อ่านเพิ่มเติม “โรงเรียนเทศบาลบ้านแฮดเข้าศึกษาดูงาน”

“ตามรอยพระราชา รัชกาลที่ 9” ของอนุบาลชั้นปีที่ 2

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 จากการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเรื่อง “ตามรอยพระราชา” ของอนุบาลชั้นปีที่ 2 เด็กๆ ให้ความสนใจในโครงการ 3 ดำมหัศจรรย์ คุณครูและเด็กๆจึงได้ออกไปเรียนรู้นอกสถานที่ร่วมกันที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เด็กๆตื่นเต้น ดีใจ ที่ได้พบเจอสัตว์ ต่างๆมากมาย และสามารถระบุบออกได้ว่า หมูดำ ไก่ดำ และวัวดำ เป็นอาชีพพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ 9 อ่านเพิ่มเติม ““ตามรอยพระราชา รัชกาลที่ 9” ของอนุบาลชั้นปีที่ 2”

กิจกรรมฟังบรรยายธรรม ณ วัดป่าหนองไผ่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ปกครองร่วมกันทำบุญตักบาตร ฟังบรรยายธรรม จาก พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม ณ วัดป่าหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2560 อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมฟังบรรยายธรรม ณ วัดป่าหนองไผ่”

อ่านเพิ่มเติม

หัวหน้าหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงาน

นางยุพิน ศรีชาติ
รักษาการครูใหญ่โรงเรียนวิถีธรรม