ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

สแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ เข้ากลุ่ม
🌸ลงทะเบียนกิจกรรมเปิดบ้าน(Open House)
🔺รอบที่
🔺ชื่อ-นามสกุล บุตรธิดา
🔺วัน/เดือน/ปีเกิด บุตรธิดา
🔺ชื่อ-นามสกุลบิดา/มารดา
🔺เบอร์โทรติดต่อ

อ่านเพิ่มเติม “เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕”

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔

  • ระเบียบวาระการประชุม 2 ดาวน์โหลด
  • รายงานการประชุมครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
  • การปรับลดเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
  • ร่างแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด

กิจกรรมระดับอนุบาล

อ่านเพิ่มเติม

เบิกบาน สุขใจ เมื่อหนูจะได้เป็นพี่ อ.2

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 น้องๆ อนุบาล 1 ปรับตัว ปรับใจ และมีความพร้อมได้เป็นอย่างดี คุณพ่อ คุณแม่ชมและเป็นกำลังใจให้กับหนูๆ อ่านเพิ่มเติม “เบิกบาน สุขใจ เมื่อหนูจะได้เป็นพี่ อ.2”

กิจกรรมระดับประถม

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันพ่อ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันพ่อ ให้คุณพ่อคุณแม่และลูกได้ทำกิจกรรมร่วมกันสำหรับแต่ละชั้น อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมวันพ่อ”

นางศริญตา ศรีชาติ

นางศริญตา ศรีชาติ

รักษาการครูใหญ่โรงเรียนวิถีธรรมแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง