กิจกรรมระดับอนุบาล

นักเรียนชั้นอนุบาล ทำบุญถวายเทียนวันเข้าพรรษา

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. นักเรียนอนุบาลร่วมกันทำบุญถวายเทียนวันเข้าพรรษา ที่ วัดธาตุนารายณ์เจงเวง อ่านเพิ่มเติม “นักเรียนชั้นอนุบาล ทำบุญถวายเทียนวันเข้าพรรษา”

ย้อมครามน้อง ๆ อนุบาล

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศูนย์สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการ “ค่ายศิลปะและวัฒนธรรม” อ่านเพิ่มเติม “ย้อมครามน้อง ๆ อนุบาล”

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมระดับประถม

ปักกล้า ดำนา ป.4

20 กรกฎาคม 2560 นักรียนชั้นประถมศึกษปีที่ 4 ได้ศึกษาเรียนรู้ “หน่วยข้าวไทย วิถีไทย”  อ่านเพิ่มเติม “ปักกล้า ดำนา ป.4”

นักเรียนชั้นประถม ทำบุญถวายเทียนวันเข้าพรรษา

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. คณะครู และพี่ ๆ ประถมร่วมกันทำบุญถวายเทียนวันเข้าพรรษา ที่ วัดป่าหนองไผ่ อ่านเพิ่มเติม “นักเรียนชั้นประถม ทำบุญถวายเทียนวันเข้าพรรษา”

อ่านเพิ่มเติม

นางยุพิน ศรีชาติ

นางยุพิน ศรีชาติ

รักษาการครูใหญ่โรงเรียนวิถีธรรมแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง