ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

🌱🐇 ภาคสนาม ศึกษาธรรมชาติ พืชและสัตว์ ป.๑

๖ มกราคม ๒๕๖๐ ครูประจำวิชาธรรมชาติศึกษา ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ออกภาคสนาม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน เพื่อเดินสำรวจธรรมชาติสัตว์ต่างๆ เด็กๆ ได้เรียนรู้นอกสถานที่เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตย่างมีความสุข อ่านเพิ่มเติม “🌱🐇 ภาคสนาม ศึกษาธรรมชาติ พืชและสัตว์ ป.๑”

🌱🐇 ภาคสนาม ศึกษาธรรมชาติ พืชและสัตว์ ป.2

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ครูประจำวิชาธรรมชาติศึกษา ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาธรรมชาติ พืชและสัตว์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร อ่านเพิ่มเติม “🌱🐇 ภาคสนาม ศึกษาธรรมชาติ พืชและสัตว์ ป.2”

🌾 นวดข้าว พี่ๆ ประถม

9 ธันวาคม 2559 คุณครูและนักเรียนระดับประถมทุกชั้นปี ร่วมกันนวดข้าวอย่างสนุกสนาน และได้เรียนรู้กระบวนการนวดข้าว อ่านเพิ่มเติม “🌾 นวดข้าว พี่ๆ ประถม”

“พิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย”

๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๑๕ น. ด้วยโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ณ หน้าอาคารเรียน โรงเรียนวิถีธรรมฯ ฝ่ายประถมศึกษา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองได้ร่วมกันกล่าวคำถวายความอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ร้องเพลง “พระราชาผู้ทรงธรรม” และ “เพลงต้นไม้ของพ่อ” และกิจกรรมพ่อลูกปลูกต้นไม้ร่วมกัน อ่านเพิ่มเติม ““พิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย””

อ่านเพิ่มเติม

หัวหน้าหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงาน

นางยุพิน ศรีชาติ
รักษาการครูใหญ่โรงเรียนวิถีธรรม