ภาพกิจกรรม

โรงเรียนเทศบาลบ้านแฮดเข้าศึกษาดูงาน

16 มีนาคม 2560 คณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านแฮด ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อ่านเพิ่มเติม “โรงเรียนเทศบาลบ้านแฮดเข้าศึกษาดูงาน”

“ตามรอยพระราชา รัชกาลที่ 9” ของอนุบาลชั้นปีที่ 2

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 จากการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเรื่อง “ตามรอยพระราชา” ของอนุบาลชั้นปีที่ 2 เด็กๆ ให้ความสนใจในโครงการ 3 ดำมหัศจรรย์ คุณครูและเด็กๆจึงได้ออกไปเรียนรู้นอกสถานที่ร่วมกันที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เด็กๆตื่นเต้น ดีใจ ที่ได้พบเจอสัตว์ ต่างๆมากมาย และสามารถระบุบออกได้ว่า หมูดำ ไก่ดำ และวัวดำ เป็นอาชีพพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ 9 อ่านเพิ่มเติม ““ตามรอยพระราชา รัชกาลที่ 9” ของอนุบาลชั้นปีที่ 2”

กิจกรรมฟังบรรยายธรรม ณ วัดป่าหนองไผ่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ปกครองร่วมกันทำบุญตักบาตร ฟังบรรยายธรรม จาก พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม ณ วัดป่าหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2560 อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมฟังบรรยายธรรม ณ วัดป่าหนองไผ่”

กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ทางโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัด “กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่” สำหรับผู้ปกครองที่จะนำบุตรธิดาเข้ามาศึกษาในโรงเรียนวิถีธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่”

อ่านเพิ่มเติม

หัวหน้าหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงาน

นางยุพิน ศรีชาติ
รักษาการครูใหญ่โรงเรียนวิถีธรรม