Project “ดิน”

ห้องดินร่วน ห้องดินเหนียว

Project "ดิน"

รู้ไหมว่า

ดินมีกี่ชนิด ?

พร้อมไหม?

ที่จะไปหาคำตอบกับพวกเรา...

เรานำดินไปทำอะไรได้บ้างนะ?

มาดูกันเลย...

.........

ปั้น

.........

วาดเขียน

.........

สไลด์เดอร์โคลน