หัวข้อข่าว

เผยเเพร่เมื่อ

♦ นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
30-06-2559
♦ การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนวิถีธรรม ครั้งที่ 3/2559
24-06-2559
🌱 ปรับหน้าดิน บริเวณลานหน้าโรงเรียนประถม
23-06-2559
🐛 ผีเสื้อ
17-06-2559
♦ กิจกรรมพิธีไหว้ครู
16-06-2559
👚 กิจกรรมซักผ้า ป.3
10-06-2559
🏊 นักเรียนระดับประถมเรียน “ว่ายน้ำ”
10-06-2559
♦ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อเข้าศึกษาดูงาน
03-06-2559