หัวข้อข่าว

♦ นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด

♦ การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนวิถีธรรม ครั้งที่ 3/2559

🌱 ปรับหน้าดิน บริเวณลานหน้าโรงเรียนประถม

🐛 ผีเสื้อ

♦ กิจกรรมพิธีไหว้ครู

👚 กิจกรรมซักผ้า ป.3

🏊 นักเรียนระดับประถมเรียน “ว่ายน้ำ”

♦ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อเข้าศึกษาดูงาน