หัวข้อข่าว

เผยเเพร่เมื่อ

♦ ชมงานศิลปินแห่งชาติสัญจร
24-05-2559
🏉 กีฬา “รักบี้”
19-05-2559
📖 เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ระดับประถมศึกษา
16-05-2559
♦ ปฐมนิเทศชั้นประถมศึกษา
13-05-2559
♦ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนวิถีธรรมฯ ศึกษาดูงาน ณ วชิราวุธวิทยาลัย
04-05-2559
♦ กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยและพบครูประจำชั้น
04-05-2559