หัวข้อข่าว

เผยเเพร่เมื่อ

🌱🐇 ภาคสนาม ศึกษาธรรมชาติ พืชและสัตว์ ป.2
22-12-2559
🌾 นวดข้าว พี่ๆ ประถม
09-12-2559
“พิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย”
02-12-2559
🔥 อัคคีภัย
30-11-2559
🌾 เกี่ยวข้าว
23-11-2559
ประดิษฐ์กระทง
14-11-2559
👨‍👩‍👧‍👦 กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
09-10-2559
📔 กิจกรรมปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
07-10-2559
👀 โรงเรียนสกลนครการบริรักษ์ ศึกษาดูงานปฐมวัย
21-09-2559
🍃 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคสนามฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่า
14-09-2559