หัวข้อข่าว

ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอนุบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอนุบาล

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ขยายเวลาประกาศรับสมัครครูจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับอนุบาลโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 2 อัตรา

กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

♨ รายการอาหาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรับสมัครครูจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับอนุบาลโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 2 อัตรา

♨ รายการอาหาร ประจำเดือน ธันวาคม 2562

♨ รายการอาหาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาศิลปะ และวิชาดนตรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น​โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร