หัวข้อข่าว

♨ รายการอาหาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาศิลปะ และวิชาดนตรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น​โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาศิลปะ และวิชาดนตรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น​โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศรับสมัครครูจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น​โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 2 อัตรา

♨ รายการอาหาร ประจำเดือน มิถุนายน 2562

♨ รายการอาหาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

เบิกบาน สุขใจ เมื่อหนูจะได้เป็นพี่ อ.2

♨ รายการอาหาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมเปิดบ้าน (Open House) ประจำปีการศึกษา 2562

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 เข้าศึกษาดูงาน