หัวข้อข่าว

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น อนุบาล 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครครูอนุบาล จำนวน 2 อัตรา

ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอนุบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอนุบาล

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ขยายเวลาประกาศรับสมัครครูจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับอนุบาลโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 2 อัตรา

กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

♨ รายการอาหาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรับสมัครครูจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับอนุบาลโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 2 อัตรา

♨ รายการอาหาร ประจำเดือน ธันวาคม 2562