หัวข้อข่าว

เผยเเพร่เมื่อ

กิจกรรมปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ อนุบาล ๑
24-07-2560
การแสดงปิดภาคเรื่อง “ในหลวง ร.๙ แห่งแรงบันดาลใจ” อนุบาล ๒
26-06-2560
อบรมครูปฐมวัย หัวข้อ การพัฒนาทักษะสมอง EF
26-06-2560
♨ รายการอาหาร ประจำเดือน มิถุนายน 2560
05-06-2560
♨ รายการอาหาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
20-05-2560
โรงเรียนเทศบาลบ้านแฮดเข้าศึกษาดูงาน
22-03-2560
โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ฝ่ายประถม
02-03-2560
“ตามรอยพระราชา รัชกาลที่ 9” ของอนุบาลชั้นปีที่ 2
02-03-2560
♨ รายการอาหาร ประจำเดือน มีนาคม 2560
01-03-2560
กิจกรรมฟังบรรยายธรรม ณ วัดป่าหนองไผ่
17-02-2560