หัวข้อข่าว

เผยเเพร่เมื่อ

โรงเรียนเทศบาลบ้านแฮดเข้าศึกษาดูงาน
22-03-2560
โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ฝ่ายประถม
02-03-2560
“ตามรอยพระราชา รัชกาลที่ 9” ของอนุบาลชั้นปีที่ 2
02-03-2560
♨ รายการอาหาร ประจำเดือน มีนาคม 2560
01-03-2560
กิจกรรมฟังบรรยายธรรม ณ วัดป่าหนองไผ่
17-02-2560
กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่
16-02-2560
♨ รายการอาหาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
01-02-2560
♨ รายการอาหาร ประจำเดือน มกราคม 2560
11-01-2560
กิจกรรมเปิดบ้าน(Open House) รอบที่ ๑-๓ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการรับสมัครนักเรียนประจำปี ๒๕๖๐
10-01-2560
🌱🐇 ภาคสนาม ศึกษาธรรมชาติ พืชและสัตว์ ป.๑
07-01-2560