กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

  1. กิจกรรมเปิดบ้าน (Open House) เป็นกิจกรรมสำหรับผู้ปกครองทำความรู้จักวิถีของโรงเรียน และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน

     

  2. กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโรงเรียนวิถีธรรมคณะผู้บริหารและคณะครูอนุบาลได้จัดกิจกรรม “ห้องเรียนพ่อแม่” สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ครูก้า-กรองทอง บุญประคอง ผู้อำนวนการโรงเรียนจิตตเมตต์(ปฐมวัย) เป็นวิทยากรพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกและการเตรียมความพร้อมระหว่างพ่อแม่กับโรงเรียน
  3.  กิจกรรมฟังบรรยายธรรม เมื่อวันที่ 8 กุมภาาพันธ์ 2563 ณ วัดป่าหนองไผ่