กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

  1. กิจกรรมเปิดบ้าน (Open House) เป็นกิจกรรมสำหรับผู้ปกครองทำความรู้จักวิถีของโรงเรียน และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน
  2. กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ทางโรงเรียนวิถีธรรมคณะผู้บริหารและคณะครูอนุบาลได้จัดกิจกรรม “ห้องเรียนพ่อแม่” สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ครูหม่อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกและการพัฒนาทักษะสมองด้วย EF สำหรับนักเรียนและผู้ปกคอง

  1.  กิจกรรมฟังบรรยายธรรม เมื่อวันที่ 11 กุมภาาพันธ์ 2566 ณ วัดป่าหนองไผ่