กิจกรรม “เดินทางไกลสำรวจธรรมชาติ” พี่ อ.3 ณ วนอุทยานภูผาแด่น

วันสุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 พี่ๆ อนุบาล 3 เดินทางไกลสำรวจธรรมชาติเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้กล้ามเนื้อ ทักษะการใช้ชีวิต การเอาตัวรอด เด็กๆ ตื่นเต้นกับกิจกรรมฐาน ซึ่งประกอบด้วย ฐานที่ 1 สันทนาการ

ฐานที่ 2 ปีนเขา

ฐานที่ 3 ล้วงไห ลอดอุโมงค์

โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่วนอุทยานภูผาแด่น ดูแลรักษาความปลอดภัยและนำเดินสำรวจธรรมชาติ