เบิกบาน สุขใจ เมื่อหนูจะได้เป็นพี่ อ.2

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 น้องๆ อนุบาล 1 ปรับตัว ปรับใจ และมีความพร้อมได้เป็นอย่างดี คุณพ่อ คุณแม่ชมและเป็นกำลังใจให้กับหนูๆ ระหว่างทำกิจกรรมปิดภาคเรียน ได้เห็นการเติบโตขึ้นอีกก้าว ในเทอมนี้นอกจากจะทำกิจวัตรส่วนตัวคล่องขึ้น หนูๆยังได้ทำกิจวัตรส่วนรวม ทั้งยังเริ่มเรียนรู้แบบโครงงานเล็กๆ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ “การเดินทางของกล่องนม” ที่เกิดขึ้นจากปัญหาขยะล้นถัง และโครงงานระยะสั้นเรื่อง “ใบเตย” ที่เกิดจากการสำรวจธรรมชาติในโรงเรียนของเด็กๆ ค่ะ ^_^