กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะอาจารย์ และตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อ.เมือง จ.สกลนคร เข้าศึกษาดูงานพบปะพูดคุยกับ นายนฤทธิ์ คำธิศรี ประธานกรรมการโรงเรียนวิถีธรรมฯ และ คุณครูยุพิน ศรีชาติ รักษาการครูใหญ่โรงเรียนวิถีธรรมฯ เพื่อพูดคุยกระบวนการเรียนรู้ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีแนวทางอย่างไรค่ะ