กิจกรรมฟังบรรยายธรรม ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ทางโรงเรียนวิถีธรรมฯ จัดกิจกรรมฟังบรรยายธรรม ซึ่งกิจกรรมคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561