Workshop บ่มพลังเพื่อครอบครัว

28-29 ตุลาคม 2560 ทางโรงเรียนวิถีธรรมฯ ร่วมกับ ครูณา-อังคณา มาศรังสรรค์ ได้จัดกิจกรรม “พื้นที่ปัญญ์รัก ทำดีเพื่อพ่อหลวง” จำนวน 9 ครอบครัว(พ่อ แม่ ลูก) ลูกอายุไม่เกิน 30 ปี

Workshop บ่มพลังเพื่อครอบครัว ส่งเสริมการสื่อสารให้โดนใจลูกในวัยรุ่น ปลุกพลังแห่งความรักของคนภายในครอบครัว โดย พ่อ แม่ ลูก เข้าร่วมกิจกรรมตลอด 2 วัน