กิจกรรมวันพ่อ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันพ่อ ให้คุณพ่อคุณแม่และลูกได้ทำกิจกรรมร่วมกันสำหรับแต่ละชั้น