กีฬา “กระชับมิตรสานสัมพันธ์”

29 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ทางโรงเรียนวิถีธรรมฯ ได้จัดกีฬาสานสัมพันธ์นักเรียนวิถีธรรมฯ กับ นักเรียนบ้านโคกสะอาด อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

ณ สนามกีฬาหนองหญ้าไซร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรม 
1. ขบวนเดินสวนสนามวงเมโลเดี้ยนนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมฯ 
2. กีฬา ฟุตบอล 
3. กีฬา แชร์บอล 
4. กีฬา ชักเย่อ