นิทรรศการปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ระดับอนุบาล

นิทรรศการ “สายฝนชุ่มฉ่ำ” อนุบาล 1

นิทรรศการปิดภาค “ต้นหอม” อนุบาล 2

นิทรรศการ “ดาวเรือง” อนุบาล 3