บริจาคกล่องนม

๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ได้นำกล่องนมไปร่วมบริจาคให้กับ Big C สาขาสกลนคร ในโครงการ “หลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก” ร่วมคืนชีวิตใหม่ให้กล่องนมที่ใช้แล้ว ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิลเพื่อมอบให้กับผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน