วงจรชีวิต “หนอนผีเสื้อ” สู่เส้นใยเป็นผ้าไหม ป.3

24 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับหน่วย ผีเสื้อ จึงนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สกลนคร เพื่อศึกษาวงจรชีวิต “หนอนผีเสื้อ” สู่เส้นใยเป็นผ้าไหม