“พบกันเพื่อครู” ปฏิบัติบูชาเพื่อ “ครูของครู”

ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ ตราบนั้นถือว่าเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะสามารถพัฒนาตัวเองได้
เป็นโอกาสที่จะแก้ไขความผิดพลาด
ฉะนั้น…อย่ารอให้ลมหายใจขาดหายเสีย
ใช้เวลาปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่นี้
มาศึกษาพัฒนาชีวิตตนเอง

อุบาสิกา คุณรัญจวน อินทรกำแหง

โครงการ “พบกันเพื่อครู”
ปฏิบัติบูชาเพื่อ “ครูของครู” คุณยายรัญจวน อินทรกำแหง
และ
จัดฝึกอบรมเพื่อคณะครูโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ระหว่างวันที่ 2-8 พฤษภาคม 2560
ณ วัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อให้ครูบังเกิดความอบอุ่นมั่นใจว่า ชีวิตครูไม่โดดเดี่ยวเดียวดาย

2. เพื่อหาทางช่วยกันรักษาคุณธรรมจริยธรรมของครูให้แน่วแน่อย่างยั่งยืน

3. เพื่อให้ประจักษ์ชัดในจิตสำนึกถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของครูในการปลูกฝังอบรมทรัพยากรบุคคล เป็นกาลังสำคัญของแผ่นดิน

4. เพื่อกระตุ้นให้ประจักษ์ใจในอิทธิพลของความรักบริสุทธิ์ที่หลั่งไหลจากใจครู จนก่อให้เกิดจิตวิญญาณของความเป็นครู ผู้พร้อมเสียสละทุกสิ่ง เพื่อความสุขความเจริญของศิษย์อย่างไม่มีเงื่อนไข

5. เพื่อให้ตระหนักถึงรางวัลอันสูงสุดของชีวิตครูนั้น คือความสุขที่เกิดจากความภาคภูมิใจในศิษย์ผู้สามารถพัฒนาชีวิตตนให้ถึงพร้อมทั้งความสาเร็จและความสุข

6. เพื่อปฏิบัติบูชาแด่ “ครูของครู” คุณยายรัญจวน อินทรกำแหง ในโอกาสครบรอบวันละสังขาร