การแสดงประกอบเพลง “กระต่าย”

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ได้นำสิ่งที่เรียนมาตลอดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ แสดงปิดภาค เรื่อง “กระต่าย” โดยมีกิจกรรมการแสดงเต้นประกอบเพลง “เด็กดีกระต่าย” และกิจกรรมการลงสีปูนปลาสเตอร์กับคุณพ่อคุณแม่