อบรมครูปฐมวัย หัวข้อ การพัฒนาทักษะสมอง EF

26 มีนาคม 2560 ได้รับเกียรติจาก ครูก้า – อาจารย์กรองทอง บุญประคอง โรงเรียนจิตตเมตต์ และครูแอน โรงเรียนจิตตเมตต์ บรรยายเรื่อง “การพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Functions)” เพื่อพัฒนาในกิจกรรมการเรียนการสอน