“พิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย”

๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๑๕ น. ด้วยโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ณ หน้าอาคารเรียน โรงเรียนวิถีธรรมฯ ฝ่ายประถมศึกษา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองได้ร่วมกันกล่าวคำถวายความอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ร้องเพลง “พระราชาผู้ทรงธรรม” และ “เพลงต้นไม้ของพ่อ” และกิจกรรมพ่อลูกปลูกต้นไม้ร่วมกัน