✿ กิจกรรมการแสดงประกอบเพลงชั้นอนุบาล 3

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ได้แสดงประกอบเพลง “ใบไม้ต้นเดียวกัน”…………Photo by ครูปุ้น