🌾 เตรียมนาปลูกข้าว

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 นักเรียนระดับประถมทุกชั้นปี ได้ร่วมกันเตรียมแปลงนา เพื่อที่จะปลูกข้าวทำนากัน

Photo by ครูแป้ง